KUNDEOPGAVER LØST AF ROBOTTER OG MACHINE LEARNING/AI

DE’s Digitaliseringsmesse | 4. oktober 2019

PENSIONDANMARK KORT FORTALT

AKTIVITETER

MEDLEMMER I PENSIONDANMARK

Formueforvaltning og forsikringer Forebyggelse og sundhed Efteruddannelse
Gartneri, land- og skovbrug
Mejerier
Maskinhandel
Organisationer og øvrige brancher

738.000

MEDLEMMER (400.000 AKTIVE)

14,2

MIA. KR. INDBETALT I 2018

257

MIA. KR. I FORMUE

11

FAGFORBUND

25.000

VIRKSOMHEDER

8,2

MIA. KR. UDBETALT I 2018

4,5

MIA. KR. I EGENKAPITAL

29

ARBEJDSGIVERFORENINGER

Frisørfaget
Boligselskaber
Rengøring Hotel og restauration
Kommuner og regioner
Tekstil- og fiskeindustri
Transport og handel
Bygge- og anlæg
El og VVS Malere

2

INDFLYVNINGEN TIL ROBOTTER OG MACHINE LEARNING/AI

DIGITALE MEDARBEJDERE

Robotter og machine learning/AI anvendes udelukkende til kundevendte opgaver

ROBOTTER OG ML/AI VARETAGER

- Medlem- og virksomhedsrådgivning
- Socialrådgiver- og sygeplejerskeopgaver
- Aktuaropgaver, bogføringer
- Outbound individualiseret rådgivning

PROCESSER

Alt er proceslagt, og i hver enkelt proces indgår en robot- eller machine learning- svømmebane i lighed med øvrige systemer, organisatoriske enheder m.m.

VOLUMEN

24 medlems- og 16 virksomhedsrådgivere samt 20 sygeplejersker/socialrådgivere
Robotter og machine learning/AI udfører opgaver svarende til ca. 75 årsværk

3

ROBOTTERS OVERTAGELSE AF TUNGERE SAGER SOM KRITISK SYGDOM

Medlemmet bliver ramt af en kritisk sygdom og ansøger ved få klik på pension.dk om udbetaling af forsikringen

Medlemmet kan enten downloade sin sundhedsjournal på sundhed.dk eller give PensionDanmark fuldmagt til at indhente journalen

Har medlem ikke downloadet journal, kontakter robotten sygehuset

Robotten udfører forsikringsteknisk tjek

Robotten tjekker journal for SKS- koder mv.

Robotten udbetaler til NemKonto og sender brev til e-Boks

Robotten tilmelder medlemmet til relevant patientforening

Robotten sender besked om medlemmets situation til en af PensionDanmarks sygeplejersker

Sygeplejersken fra PensionDanmark bruger den frigjorte tid til et omsorgsopkald til medlemmet med tilbud om rådgivning og vejledning

4

AUTOMATISERET DØDSFALDSBEHANDLING

Medlemmet mister livet og dødsfaldet registreres efterfølgende af CPR-registeret

Robotten henter dagligt oplysninger om

nye dødsfald

Medlemmer med ægtefælle Medlemmer uden ægtefælle

Robotten laver ekstra opslag hos CPR-

Robotten orienterer

arvinger om

via dataware-

house

registeret og får informationer om ægtefælle til afdøde

Robotten venter 7

dage og orienterer herefter ægtefælle om kommende udbetaling

Robotten identificerer

skifteret og indhenter oplysninger om arvinger

Robotten indhenter

bekræftelse på arvingens relation til medlemmet

kommende

udbetaling

obotten udbetaler til fterladte/arvinger

5

MACHINE LEARNING/AI BEHANDLER ALLE INDKOMNE E-MAILS

DE NEMME HÅNDTERINGER

› Identificerer og fjerner e-mails uden formål typisk “out of office” og lignende
› Identificerer e-mails på sprog, vi ikke understøtter, og besvarer disse automatisk med anmodning om dansk, engelsk eller tysk

DE LIDT TUNGERE HÅNDTERINGER

› Machine learning klassificerer indhold og intentionen
› Machine learning laver automatisk opslag på medlemmets data, på tidligere meddelelser og arkiverede/igangværende processer for øget træfsikkerhed
› Machine learning matcher data med svarmuligheder og hvis sandsynlighedsprocenten er høj nok, besvares medlemmets e-mail. Den modtagne e-mail og det matchede svar gemmes på medlemmet
› Hvis sandsynlighedsprocenten ikke er høj nok, følger machine learning med i rådgivernes besvarelse med henblik på læring

6

MACHINE LEARNING/AI’S UDSENDELSE AF MÅLRETTET RÅDGIVNING

Mail SMS WWW APP E-Boks Phoner Brev

Råd- giver push

Råd- giver pull

MACHINE LEARNING/AI

Forretningsregler og flows

DATAWAREHOUSE

Opdatering sker automatisk på

time- og dagsbasis

DATAMART

Medlems- og virksomhedsdata

Responsdata

CPR F2100 Falck CRM Web adfærd

7

CHATBOT – IKKE KUN Q&A MEN INDIVIDUEL RÅDGIVNING OG SELVBETJENING

Medlem stiller spørgsmål

Chatbot/ML Identificerer indhold og intentionen

Chatbot/ML Opslag på medlemsdata for forbedret m tch

Chatbot/ML: Sandsynligh ds- procent høj

5 Chatbot afgiver svar

8

VORES ERFARINGER

Bedre kundeservice og lavere omkostninger

Muliggør enklere selvbetjeningsflows

Kan holde IT- systemkompleksiteten nede

9

PENSION.DK

Tak for ordet! | Direktør Flemming Tovdal Schmidt | fts@pension.dk

10