Fra ismejeri til forbundskontor

ILL. 1 DSC4905Spurvegården blev for nylig hjemsted for DP’s kontor. Et af vore medlemmer, Troels Svendsen, der igennem hele sin opvækst boede få hundrede meter fra bebyggelsen har for nylig være både i Spurvegården og på Hvidovre Lokalarkiv for at stykke denne beskrivelse sammen.

Servering af våde varer og hårpleje er de eneste tjenesteydelser på Spurvegårdens lille butikstorv, man stadig kan finde i de samme lokaler som da indflytningen i boligkomplekset begyndte for 63 år siden. Det drejer sig om Cleyton Bodega, som er genbo og frisørsalonen ”Hair Collection”, der er nabo til Dansk Presseforbund i foreningens nye lokaler i Spurvegården 19, 2650 Hvidovre.

________________________________________________________________________________________

Jeg har ikke undersøgt frisørsalonens kvalitet, men Cleyton er et værtshus ud over det sædvanlige og virkelig et besøg værd. Det kommer jeg tilbage til.

Spurvegården har navn efter en bondegård, som Jørgen Pedersen fik kongeligt skøde på i 1766. Bygningerne lå stort set på stykket mellem forbundets kontor og Kirkegade, ned mod den store blodbøg, som siges at være det eneste, der er tilbage fra gårdens tid. Den 28. juli 1912 hærgede et voldsomt tordenvejr området – det varede tre fire timer, lynet slog ned, og det meste af gården brændte.ILL. 3 Spurvegården bygges 1950 ILL. 2 Spurvegården 1909Den næste ejer, Hans Chr. Jensen var sognerådsmedlem fra 1917-21 og i den periode var han en populær mand blandt ældre Hvidovreborgere, som kom i deres stiveste puds, når de skulle besøge ham i det nye stuehus. Én gang om måneden serverede han nemlig kaffe og brød - når de gamle personlig afhentede deres alderdomsunderstøttelse i Spurvegården.

I dens storhedstid strakte Spurvegården med sine 95 tønder land sig vestpå på den anden side af Hvidovrevej. Udstykningen begyndte for alvor i 1920erne som følge af Hvidovres udvikling: bygning af Hvidovre Skole, anlæg af Hvidovrevej fra skolen til Vigerslev Alle. Den skiftede senere navn til Kettevejsskolen, Sønderkærskolen og nu Hvidovre Privatskole. Derudover ligger Risbjerg Kirke, boligkomplekset Rosenhøj, som oprindelig var kolonihaver, Hvidovre Hospital, motorvejen og i fremtiden Ringstedbanen på den oprindelige Spurvegårds jorder. I 1950 blev det areal, hvor gårdens bygninger og gårdsplads befandt sig udstykket til bebyggelsen ”Spurvegården” på 172 lejligheder og 11 forretninger.

ILL. 4 Tom Skifter, medejer af Cleyton Bodega har boet i Spurvegården siden indflytningen begyndte i 1952 og dermed praktisk taget hele sit liv. Han mener at kunne huske, at DP´s lokaler var ismejeri de første mange år og derefter blev udsalgssted for Frellsen Kaffe. Derudover har forretningen fungeret som avisdistribution, marskandiserbutik og de seneste år i helsebranchen med zoneterapeuten ”ZoneLone”.

Butikstorvet har i de første mange år kunnet forsyne Spurvegårdens 3-400 beboere med alle fornødenheder: foruden ismejeri og hårsalon har der igennem tiderne været Cykelforretning, skrædder, Netto, slagter, delikatesse, kiosk, bager, grønthandler, Mirakelpriser – ”har du økonomisk sans, så stands”, gymnastikinstitut, møbelforretning og Skjold Burne ”den med tyren”. Bebyggelsen har kunnet sammenlignes med en selvforsynende landsby, beliggende som en enklave midt i Hvidovre Kommune med kirke og skole i umiddelbar nærhed og en velbeliggende kro: Cleyton. Den lå oprindelig på Hvidovrevej ca. ½ kilometer mod nord, grundlagt af cirkusartisten og rekommandøren Arthur Cleyton, f. Pedersen, som blandt mange andre cirkus- og artistjobs arbejdede sammen med professorerne Labri og Tribini på Dyrehavsbakken.

Cleyton Bodega er områdets mødested. Flere er 2. generations stamkunder, der for manges vedkommende har boet i Spurvegården eller i hvert fald i Hvidovre hele livet, og som i al gemytlighed ser lettere overbærende på tilflyttere.

Tom Skifter og Jeannette Rønning har i de sidste små 20 år ejet stedet, som de har sat deres helt personlige præg på. Cleyton fremtræder nærmest som et stykke brugskunst. Jeanette har malet borde, stole og taburetter med farverige motiver fra dyreverdenen: Leoparder, mariehøns og zebraer og derudover syet puder og hynder med mønstre, der matcher de samme dyr. Det skal ses! Tæt ved baren står det måske flotteste bord. Det og stolene og stolene omkring er malet sort med flot svungne gulddekoreringer – det er som oftest stamkunder, der sidder ved ”guldbordet”. ILL. 5 DSC4890

ILL. 7 DSC4896Apropos guld - der har været et meget alvorligt udbrud af guldfeber på Cleyton – anfaldet varede 4-5 timer og guldgraverne, det vil sige indskyderne i værtshusets lottoklub blev meget feberhede – i begyndelsen af glæde. En majdag 2010 fremgik det nemlig af Ekstrabladet, at klubben havde vundet den store gevinst! Tæt på fem millioner kroner! Det ville give indehaverne af hvert lod lidt over 100.000 kroner hver. Flere havde ikke kunnet nøjes med èt – i blandt dem Tom og Jeanette, der havde fem lodder, og således var gode for en halv million - så længe det varede. Lottotallene blev tjekket i BT, som havde nøjagtig de samme som i Ekstrabladet. Men tipstjenesten satte efter 4-5 timers eufori en kæp i Cleytons lykkehjul. De to formiddagsblades lottotal var desværre ikke helt rigtige – fejlen var ikke deres, men stammede fra Ritzaus Bureau, der havde sjusket, og de fem millioner var med ét slag reduceret til godt 1500 kroner. Ritzau sendte senere en repræsentant til Cleyton. Han undskyldte og gav to omgange til lottoklubbens medlemmer. Billigt sluppet og ikke flatterende for journaliststanden. Men de bærer ikke nag på Cleyton, så kig bare ind, næste gang I kommer i Spurvegården. Den er et besøg værd!

Kilder: Hvidovre Lokalhistorie nr. 4, oktober 2006. - WebLager.dk -  Hvidovre Lokalhistoriske Arkiv, Forstadsmuseet

Billed 1) DP's lokaler, der har huset mange erhverv gennem tiderne. (foto: Troels Svendsen)

Billede 2) Foto fra 1909 af Spurvegården, som har givet navn til bebyggelsen. (foto: Forstadsmuseet)

Billede 3) Den nye Spurvegården under opførelse, 1950. (foto: Forstadsmuseet)

Billede 4) Udsigten fra DP's lokaler = Cleyton Bodega. (foto: Troels Svendsen)

Billede 5) Artiklens forfatter Troels Svendsen siddende imellem de puder, som medindehaver Jeanette Rønning har syet, og som matcher bemalingen. (foto: HGJ)

Billede 6) Interiør fra Cleyton Bodega - tiger, zebra, giraf og mariehøns har inspireret Jeanette Rønning til den dekorative bemaling. (foto: Troels Svendsen) 

Dansk Presseforbund siger stor tak til Troels Svendsen for den fine artikel.