Forbundets historie

Baseret på ældre medlemmers hukommelse, samt diverse bilag af
forskellig karakter, samlet og genfortalt af Vibeke Kleif.

 

Dansk Presse Medarbejder Forbund

Dansk Presse Medarbejder Forbund kom til verden den 2. juli 1927, idet digteren og redaktøren Georg Vitrup Rinfeldt mente, der manglede et forum for den kategori af mennesker, der mere eller mindre drev pressevirksomhed som erhverv.

Rinfeldt fik hurtig tilgang af medlemmer, som manglede et fagligt ståsted. Skribenter, journalister, pressefotografer og bladtegnere strømmede til og fik et klap på skulderen i form af legater, juridisk bistand, faglige sammenkomster og møder i festligt vennelag.

Forbundets blad Pressemedarbejderen udkom som et annonceblad til en snæver kreds af mennesker, som manifesterede sig med pen og skrivemaskine i fagblade og lokalaviser.

Sang- og tekstforfatteren Allan Larsen optrådte som inkassator ved siden af sit job som udgiver af Nørrebro Folkeblad. Han sørgede for, at de 15 kr., som kontingentet bestod af indtil 1948, hvert år omhyggeligt blev afkrævet medlemmerne.

Blandt navne, som skabte historie i forbundet må nævnes overretssagfører Frederik Tauber, der i mere end 25 år med sin store viden optrådte som forbundets juridiske konsulent samtidig med, at han røgtede hvervet som den faste dirigent ved mangen en generalforsamling.

Raaschou, et af vore mangeårige medlemmer, kom således allerede i drengeårene i forbindelse med Allan Larsen, når de mødtes i frk. Rudolphs læsestue i Langøgade 2.
Og en dag ankom også Ulrik Madsen (vor mangeårige forretningsfører). Han ville tegne en annonce til det akvarieblad, han var redaktør af. Han blev optaget i forbundet og det var i 1952.

Den aldrende revisor Mernø, som i en årrække var forbundets revisor, blev senere afløst af Ulrik Madsen, der efterhånden overtog dirigentpladsen ved generalforsamlingerne, og senere endte som forbundets forretningsfører. I 1964 blev H. Raaschou revisor og i 1966 kom Paul Jacobsen til (Jacobsen var medlem fra 1950).

Gennem mange år var chefberegner Alfred Kruse forbundets faglige konsulent. For pressefotograferne stod Offersen. Og mange gode navne har figureret i DPMF, således danmarks første kvindelige flyver Gerda Værum.

Ved Rinfeldts 65-årige fødselsdag blev stifteren af DPMF hyldet i Drachmannkroen efter alle kunstens regler. Den da 80-årige overretssagfører Frederik Tauber holdt festtalen, og digteren Olaf Gynt havde i dagens anledning skrevet et pompøst epos. Jørgen Vibe og redaktør H. P. Kristensen fra Skive Avis, havde skrevet sange og digte til Rinfeldts hyldest.

I 1964 dør Rinfeldt. Han efterfølges af den mangeårige sekretær i forbundet, Ole Jordahn og fra 1972 til 1983 er det den i medierne så kendte Pr-mand Povl Møller Taasinge, som tegner forbundet.

Storme og brændinger har der været i det indtil da 56-årige forbund, og i forbindelse med en sådan storm overtog det daværende mangeårige medlem Frantz Høyer formandsposten, og et par år senere tiltrådte hans hustru Tove Høyer som forbundets administrator. Dette "makkerpar" har sammen med den siddende bestyrelse taget god hånd om forbundet indtil generalforsamlingen 2006, hvor Frantz Høyer så sig nødsaget til at trække sig af helbredsmæssige grunde, og samtidig stoppede Tove Høyer som administrator.

I den anledning har vort snart 80 årige forbund fået ny struktur, skiftet adresse samt fået ny formand og sekretariatschef. Forbundets nuværende formand er vort mangeårige medlem Henri Gorm Jensen og forbundets nye sekretariatschef er Niels Wamberg, og sammen med den nu siddende bestyrelse, vil der blive bygget videre på de gode grundsten fra 1927 i årene fremover, men i en ny og tidssvarende stil.

Dansk Presseforbund

Torsdag den 26. april 2007 blev det enstemmigt vedtaget, på Forbundets ordinære generalforsamling i Restaurant Bellahøj, at ændre Forbundets navn fra Dansk Presse Medarbejder Forbund til Dansk Presseforbund.