Ansøgning om medlemskab i Dansk Presseforbund

Blanketten kan sendes elektronisk eller printes og sendes med post eller telefax.

Alle felter mærket * skal udfyldes. Du skal angive mindst et telefonnummer.

Vigtigt
Ansøgningen skal ledsages af nødvendig dokumentation, der skal fremsendes til nedenstående adresse.


Din presserelaterede beskæftigelse

Powered by BreezingForms