BisættelseFane 5

Vort mangeårige trofaste medlem, indmeldt i Forbundet den 1. januar 1970, altså medlem i 46 år, Hans Henrik Mejlsø-Schmidt der afgik ved døden lørdag morgen den 5. marts af hjertestop, efter lang tids sygdom, blev bisat fra Hørsholm Kirke i begyndelsen af april 2016. Han blev 73 år.

__________________________________________________________________________________________

Fane1Forbundet deltog i bisættelsen repræsenteret ved forbundets nye fane,Fane 3 hvor bestyrelsesmedlem Preben Knudsen stod fanevagt i og udenfor kirken, og hvor bestyrelsesmedlem Niels Wulff lagde en bårebuket fra Forbundet ved urnen. Marineforeningen deltog også med en fane. Da urnen blev transporteret bort, blæste en musiker fra livgarden retræten. Æret være hans minde.
Fane 2Fane 4