DP’S julefrokost i Hansens Gamle Familiehave

Julefrokost 8

Forbundet fik fornem gave overrakt før tid

Det var Dansk Presseforbund, der i år fik den fornemste gave ved julefrokosten i Hansens Gamle Familiehave på Frederiksberg 2015.

Selvom kalenderen kun viste 5. december, fik forbundet årets, på flere måder, største julegave i form af en fane, skænket af Danmarks-Samfundet efter ansøgning fra bestyrelsen i Dansk Presseforbund.

- Det har været et ønske i flere år, at forbundet fik en fane, sagde formand Henri Gorm Jensen, og afslørede, at fanen er uden udgifter for forbundet.

 

Julefrokost 9

Formand for Danmarks-Samfundet i Storkøbenhavn Christian Ankerstjerne Rønneberg forklarede kort om sagnet, om det snart 800 år gamle Dannebrog.

Han fortalte, at foreningen har baggrund i den danske kulturtradition, og at formålet er at udbrede kendskabet til og anvendelsen af Dannebrog som et nationalt symbol for dansk kultur, fællesskab og identitet.

Normalt uddeles Dannebrogsfaner-/og flag på Valdemarsdagen den 15. juni, men i presseforbundets tilfælde var det ifølge Christian Ankerstjerne Rønneberg naturligt, at overrækkelsen fandt sted i forbindelse med den traditionsrige julefrokost for forbundets medlemmer.

Fanebærer og -vagt

Forbundet stillede til lejligheden med både fanebærer og fanevagt, henholdsvis Carsten Schwartz og Preben Knudsen.

Christian Ankerstjerne Rønneberg, Danmarks-Samfundet, bestyrelsesmedlem Flemming Pless og formand Henri Gorm Jensen, Dansk Presseforbund, slog de symbolske tre søm i fanen – for Dronningen, Fædrelandet og presseforbundet.

Forbundets formand sluttede ceremonien med ordene:Julefrokost 7

Det er mig en glæde og ære at slå det tredje søm i for Dansk Presseforbund, idet jeg ser frem til, at fanen vil blive et fremtidigt samlingsmærke for forbundets medlemmer. Vi vil bruge den så ofte, der vil være lejlighed til det, og vi vil værne om den med den respekt der hører Dannebrog til, ved både mørke såvel som lyse stunder.

Derefter sang julefrokostdeltagerne flagsangen ”Der er ingenting der maner, som et flag der går til top”. Fanen blev ført ud, og selve faneindvielsen var overstået.

Flotte gaver

Efter julebordet var der traditionen tro kaffe og Bingo-spil, hvor der igen i år var flotte gaver.

Hovedpræmien var rødvin, musik-cd og et gavekort til brunch – og naturligvis masser af sidegevinster af den søde slags.

Årets julehistorie

Julefrokost 2"Jul i den flyvende tallerken", blev læst af formanden, inden der blev trukket lod om medlemmernes medbragte gaver. Igen i år havde der været stor opfindsomhed, for eksempel en bog om body paint…

Norske kolleger

Det var ikke kun 22 danske mediefolk, der var til julefrokost i Hansens Gamle Familiehave på Pile Allé. En halv snes medlemmer fra Norsk Presseforbund holdt for 11. år i træk julefrokost på stedet, så der blev knyttet nye kontakter…

Julefrokost 10Tekst: Bjarne Hansen - Foto: Fessor

 

 

 

 

 

Julefrokost 3

 

 

 

 

 

 

 

 God jul til alle medlemmer!