Flag 3 copyGeneralforsamlings indkaldelse

Dansk Presseforbunds generalforsamling afholdes onsdag den 27. april 2016, kl. 19.30 i Spurvegårdens selskabslokaler, Spurvely, Kirkegade 15, 2650 Hvidovre.

NB! Ønsker du at deltage i spisningen (stegt flæsk med persillesovs - gratis) som starter kl. 18.00 præcis, bedes du meddele det til Forbundet senest fredag den 22. april 2016.

Hvis du skulle ønske at se forbundskontoret inden generalforsamlingen, så vil der være ekstraordinært åbent fra kl. 17.00, Spurvegården 19, st. tv., 2650 Hvidovre. Kontoret ligger ca. 80 meter fra lokalerne hvor generalforsamlingen finder sted.

Dagsorden ifølge forbundets vedtægter

1.   Valg af dirigent.

2.   Bestyrelsens beretning om Forbundets virksomhed i det forløbne år.

3.   Fremlæggelse af revideret årsregnskab.

4.   Fremlæggelse af budget til godkendelse.

5.   Valg af formand.

6.   Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen.

På valg er:

Carsten Schwartz

Flemming Pless

Niels Christian Meyer (Bubber)

7.   Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

8.   Valg af 2 kritiske revisorer.

9.   Valg af 1 revisorsuppleant.

10. Behandling af indkomne forslag.

11. Eventuelt.

Dansk Presseforbund   -  Spurvegården 19 st. tv.  -  2650 Hvidovre  -  København www.danskpresseforbund.dk – e-mail: Tlf.: +45 36 44 01 01

Bank konto: 9570 0008278989