Ophavsret 3

Møde om ophavsret i relation til pressen.

Bestyrelsen havde store forventninger til fyraftensmødet om Ophavsret den 11. februar i Forbundets kontor, og de blev til overmål

indfriet både vedrørende tilmeldingerne til mødet (20 personer), samt mødelederen advokat Peter Lind Nielsen som på morsom og kompetent facon fortalte om den besværlige og kringlede ophavsretslov.

 

Det var første gang så mange medlemmer skulle være i forbundskontorets lokaler i flere timer, så bestyrelsen var lidt i tvivl, om det nu også gik an, og det gjorde det.

Blandt de mange fremmødte var både gammelkendte ansigter samt nye, og spørgelysten var meget stor, så stor, at den aftalte tid på 1½ til 2 timer blev overskredet med ca. 1 time.

Peter Lind Nielsen fortalte med retslige eksempler om hvordan ophavsretsloven virker i praksis, og gennemgik hvad man kunne sige var skabende udførelse, af det at fotografere et motiv og skrive en artikel, og hvad der ikke ifølge domstolene var ophavsretslig krav på. Ligeledes fortalte han om hvor længe der var ophavsret på et ”Værk” efter en afdød person m.m.

Jo vi kom langt omkringOphavsret 2 denne spændende aften, som vi er sikre på, at alle havde noget ud af.

Vi gik alle fra mødet med en væsentlig større viden om Ophavsretsloven og dens virkninger, men også en smule frustreret over de mange faldgrupper der faktisk er, i den praktiske udmøntning af loven.Ophavsret 4

Slutteligt fik vi aftalt med Peter Lind Nielsen, at han på et senere tidspunkt kommer tilbage og fortæller om Medieret m.m. og vi var velkommen til at henvise vore medlemmer til ham på Forbundets hjemmeside, hvis de fik ophavsretslige problemer.

 

 

Ophavsret 5