Møde hos advokatenad1

Forbundet havde indkaldt alle interesserede til møde i nye lokaler, i Strandgade lige bag Nordeas hovedsæde. Her ligger et af Danmarks smukkeste bygværker ved navn Christianskirken og til venstre for indkørslen er kirkens menighedslokaler, - gammelt, smukt og stilfuldt - hvor vi var forsamlet torsdag aften d.6.marts 2008.

Et grafisk firma er blevet sagsøgt af en software-producent for at bruge udelukkende kopier af de tegneprogrammer de anvender. Fogeden møder op og kopierer alle harddisks i firmaet, hvorefter sagen ruller. Krav: 10 mill. kroner i erstatning.  Advokat Kasper Heine fortalte meget veloplagt og kyndigt om ophavsrettens historie og regelsæt. Han er specialist i dette område, der er i rivende udvikling ikke mindst takket være internettets store udbredelse. Piratkopiering har været omtalt gennem mange år, og især 15-17 årige drenge er blevet sagsøgt, fordi de ulovligt kopierer musik og software, som de videresælger eller lægger ud på en harddisk til fri brug for andre. Selvom vi lever i fagre nye verden, er ophavsretten i dag den samme som før vi trådte ind i computeralderen og ophavsretsloven består af en række paragraffer, hvoraf § 1, 2 og 3 er de allervigtigste. Hvis du har skabt noget: en tekst, et maleri, et foto eller et computerprogram har du automatisk ophavsret til det skabte, dvs. du behøver vitterlig ikke anmelde det nogen steder eller sætte copyright-tegn ved, juridisk set har du ophavsretten under alle omstændigheder. Det eneste der kræves er, at det skabte har "værkshøjde", hvilket betyder at det skabte er resultatet af en intellektuelt skabende indsats. Værker skabt af hunde eller aber, eller et æsel der svinger en malerpensel bundet til halen, er altså ikke at betragte som et værk. Titlen "Nabo til Nordpolen" er ved dom anerkendt som er værk, som skaberen har ophavsret til.
Retten til et litterært værk udløber, når ophavsmanden har været død i 70 år, f.eks. er Jeppe Aakjærs digte fri til afbenyttelse, eftersom han døde i 1930 og for fotografiske billeder bevares retten i 50 år efter at billedet er taget. 
Spørgelysten var stor blandt de fremmmødte, da emnet optager alle der har med foto og tekster at gøre. Hvornår bliver mit produkt misbrugt, hvad skal jeg gøre, hvis det gør. Man kommer længst med klare aftaler om brug og viderekopiering, og hvis skaden er sket, kan der blive tale om erstatning på den ene eller den anden måde.
Kulturministeriets hjemmeside har meget fine links vedr. ophavsret: www.kum.dk. Aftenens anden gæst var statsautoriset revisor Esben Andersen, der på en letforståelig måde gav et indblik i hovedlinjerne for fradragsmuligheder, at det er meget væsentligt at have en indtægt for at foretage fradrag for afholdte udgifter. Ingen indtægt, ingen fradrag. Er du erhversdrivende forventer Skattevæsenet at du har orden i dine regnskaber og vil ikke stå til rådighed med råd og dåd, mens en lønmodtager godt kan forvente hjælp med skatten. Fradrag for brug af lokale gælder kun for så vidt som lokalet kun bruges erhversmæssigt, dvs børn må ikke komme der, men med mørkekammerets forsvinden er det sværere og sværere at argumentere for. Fradrag for PC og andet computerudstyr er til gengæld en god mulighed, vel at mærke hvis de modsvares af indtægter.
Forbundet takker medlem og sognepræst Flemming Pless for velvilligt at stille de smukke lokaler til rådighed for arrangementet, og vi vender tilbage samme sted med generalforsamling tirs. d.29.april.

 ad2ad3ad4ad5ad6