ExperimentariumEx10

En tirsdag aften i september mødtes en halv snes af forbundets medlemmer ved hovedindgangen til Danmarks første Science Center.
Forventningerne var store, og vi blev ikke skuffet.
Experimentariets dynamiske direktør gennem 22 år, Asger Høeg, tog imod os, og vi begav os til et mødelokale, hvor vi så og hørte hans underholdende og inspirerende powerpoint foredrag om historien bag Experimentariet, som er en selvejende instituion, samt om planerne for fremtiden.

 

 


Øverste ”myndighed” i foretagendet er hverken direktøren eller bestyrelsen, fortalte Asger Høeg, men formålsparagraffen. Det er den, vi alle arbejder for, og den afgør alle tvivlsspørgsmål om, hvad vi skal lave. Den lyder sådan her: Institutionen er en almennyttig fond, hvis formål er i befolkningen og især den yngre del af denne at øge interessen for naturvidenskab og teknik, og at fremme kendskabet til metoder og resultater indenfor naturvidenskab og teknik.
På hverdage er det primært skoleklasser, der kommer der, men i weekenderne og på skolefridage er det mere familier med børn der boltrer sig med de mange underholdende indretninger og eksperimenter. Det grundlæggende princip er, at det man gør og føler på sin egen krop og med sine egne sanser, det forstår man bedst og husker bedst. Ud fra dette princip har Experimentariums folk udviklet en stribe af indretninger, der illustrerer både naturlovene og den menneskelige viden og erfaring på næsten alle områder. Der er oplevelser til alle, fra 3 år op til 103 år. Uanset hvor meget man kender til naturvidenskab, vil der være mere viden og forståelse at hente her, for Experimentarium spænder over alle fagområder.
Udover de faste udstillinger producerer Experimentarium to specialudstillinger hvert år. Den nyeste er ”Spion”, hvor man kan afprøve sin evner til at løse koder og træne sin hukommelse og iagttagelsesevne. Mere skal ikke røbes her, for det er selvfølgeligt tophemmeligt for alle andre end deltagerne. Interesserede kan henvende sig på det hemmelige politis kontor på Experimentarium. Fra en økonomisk beskeden start er Experimentarium nu vokset til et levende interaktivt museum med et gennemsnitligt dagligt besøgstal på omkring de tusinde. Men trods det store udstillings- og aktivitetsareal på flere etager i Tuborgs gamle tappehal, som Experimentarium nu er blevet ejer af, søger man nu en række fonde om midler til at udvide med yderliger to etager, hvoraf den øverste skal være en skov med blandt andet en vrimmel af sommerfugle. Bygningen skal selvfølgelig være både ”intelligent” og CO2 neutral.
Efter en bid brød drog vi så på opdagelse i de nærmeste dele af udstillingerne, hvor Asger Høeg demonstrerede enkelte af aktiviteterne, inden vi blev sluppet løs på egen hånd. At beskrive, hvad vi oplevede og lærte på få timer vil være for omfattende her, og vi så endda kun en brøkdel af udstillingerne.  
Eksperimentariums faste udstillinger alene er et heldagsprojekt, og jeg kan kun anbefale alle at smøre en madpakke og tage derud fra morgenstunden. Har man børn, er det simpelthen et must. På hjemmesiden experimentarium.dk er der yderligere oplysninger, og det er også muligt at tilmelde sig et nyhedsbrev på email. God fornøjelse.
Ole Bjørn  P.S. Når jeg fra ca. 1 meters højde springer ned på en vægt, lander jeg med et tryk på en ton. Jeg anede ikke, at jeg havde så stærke ben. Det gav mig også mod til at stikke hovedet i løvens gab, som det ses på et af billederne.

 Ex1Ex2Ex3Ex4Ex5Ex6Ex7Ex8