TV2 Newstv1

En håndfuld medlemmer troppede op tirsdag 20 marts 2007 hos TV-2 News, som midlertidigt har indrettet sig i Støberigade på Teglholmen. Vi blev budt velkommen af Birgitte som fortalte, at om et lille års tid skulle der flyttes til en bygning som ligger bagved, hvor også TV-2 Zulu og TV-2 Charlie kommer til at bo, sammen med TV-2 Radio, som i øjeblikket holder til hos TV-2 News.
TV-2 News er jo bekendt for sine fremragende luftoptagelser, og helikopteren som tager disse billeder holder til i Københavns Lufthavn, Roskilde. TV-2 råder i virkeligheden over to stykker, da den ene som regel er til eftersyn. Gangtiden for komponenterne er lav. Helikopteren laver 3 ½ times optagelser om dagen.


TV-2 News har omkring 300 medarbejdere som står for produktionen og afviklingen af programmerne. På hvert skift er der 120 medarbejdere på vagt, og de har en arbejdsdag på 12-14 timer. Derudover er der tilknyttet en del freelancere. Studieværterne er på en time ad gangen, og resten af tiden benyttes til andet arbejde og personlig tid.
TV-2 News kører et "hjul" af nyheder, som kører fire gange i timen af 15 min varighed. Det ændres dog på visse tider af dagen til 20 min dvs. tre i timen.
På kanalen køres der kun indslag af under et minuts varighed. Derimod kan de være mere uddybende på TV-2 Nyhederne.
 Produktion og klipning af indslagene foretages af en og samme medarbejder, der derefter kører det videre til outputeren i teknisk afdeling, hvorfra det udsendes.
TV-2 News afvikles i dag digitalt. Derimod kører Odense stadigvæk analogt, men dette vil blive ændret henover sommeren.
Vi beså klipperummene og biblioteket, og dette bar præg af, at den digitale verden var over os, da der ikke var mange bånd på hylderne. Når en fotograf kommer hjem læsser han indholdet af på computeren som samtidigt er arkiv.
Redaktionen er inddelt i flere grupper, hvoraf en kaldet gravegruppen går dybt ned i stoffet og dermed også laver større udsendelser, der først vises på TV-2.
Til slut beså vi studiet, hvor kameraerne er ubemandet.
Der var mange spørgsmål fra vore rækker, som alle blev godt besvaret.
En meget vellykket aften.tv2tv3tv4tv5tv6tv7