db1Handelshuse til bankhuse

Holmens Kanal har siden langt tilbage været kendt som en fornem københavnsk adresse.
I over 100 år er landets største banker blevet styret fra denne gade, og efter bankfusionen i 1990 er det Den Danske Bank, der dominerer hele karréen indenfor Bremerholm, Vingaardsstræde, Nationalbanken, Kongens Nytorv og Det Kongelige Teater.
Men bankhusene har ikke altid været pengehuse.


Det blev Forbundets medlemmer belært om ved et spændende januar-besøg i 2005 i bankhvælvingerne, hvor chefkonsulent Bent Bergh, Den Danske Bank, tog gæsterne rundt i de fantastisk, smukke lokaler.
 Og de findes i vidt forskellige størrelser – fra små smagfulde påklædningsværelser over større spisestuer og dagligstuer til fornemme repræsentationslokaler og endnu finere bal- og koncertsale, og alle restaureret med respekt for det oprindelige udseende tilbage i 1800-tallet. Og ovennævnte er kun en begrænset del af bankens mange rum. Udover det mere museumsprægede rummer banken naturligvis et utal af kontorer og mødelokaler, hvorfra de daglige forretninger foregår.
Og hvorfor så alle disse rigt varierede rum?  
De vigtigste huse er de to palæer bygget af de københavnske storkøbmænd, Pierre Peschier og Erich Erichsen, og opført som store internationale købmandshuse efter Københavns brand i 1795 og tegnet af den berømte arkitekt, hofbygmester C.F. Harsdorff. Peschier og Erichsen førte sig frem på den internationale handelsscene og tjente store penge på handel på Østen. Begge disse palæer var ud over at være firmadomiciler også fornemme privatboliger og derfor var der kælet for udsmykning og interiør i næsten alle rum. Senere ejere af de to palæer har holdt traditionerne i hævd og sørget for effektiv vedligeholdelse på alle planer.
Også på den tid gik det op og ned for forretningsfolk. Peschier havde været igennem megen tumult, men i 1811 var det slut, og han måtte afhænde det fine palæ. Erichsen holdt noget længere, men måtte acceptere en konkurs i 1833.
  Midt i 1800-tallet køber hofstolemager C.B. Hansen Erichsens palæ, mens Industriforeningen overtager Peschiers gaard, og efter at Holmens Kanal er blevet kastet til for at give plads for den kørende trafik op mod Kongens Nytorv, nærmer vi os det tidspunkt, hvor bankverdenen holder sit indtog i Holmens Kanal for alvor.
Landmandsbanken køber Peschiers gaard i 1872, og Erichsens palæ erhverves af Kjøbenhavns Handelsbank i 1888, og i de følgende år suppleres med adskillige byggerier både i Landmandsbankens regi og forestået af Handelsbanken.
 Det interessante aftenbesøg blev krydret med muntre kommentarer, rundet af med sandwich og drinks, og formanden havde hele besøgsgruppen bag sig, da han med den traditionelle forbundshilsen komplimenterede Bent Bergh for en meget inspirerende præsentation af vores største bank!
Nu ved vi hvad de laver i banken efter 3…
Kilde: Gunnar Dyrberg & Kai Centervall Holmens Kanal: - fra vandvej til pengestrømdb2db3db4db5db6db7db8